Kính gửi quý khách hàng!
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của RUBYTECH.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách báo giá các dịch vụ như sau

RSL-CAFE

20.000/tháng
01 Website
2 Email
01 MySQL
05GB BW
100 MB SSD
Đặt mua ngay

RSL-01

40.000/tháng
01 Website
05 Email
02 MySQL
10GB BW
500 MB SSD
Đặt mua ngay

RSL-02

70.000/tháng
01 Website
10 Email
04 MySQL
20GB BW
1000 MB SSD
Đặt mua ngay

RSL-03

120.000/tháng
02 Website
20 Email
12 MySQL
20GB BW
2000 MB SSD
Đặt mua ngay

RSL-04

170.000/tháng
3 Website
20 Email
14 MySQL
30GB BW
3000 MB SSD
Đặt mua ngay

RSL-05

200.000/tháng
05 Website
20 Email
20 MySQL
40 GB BW
4000 MB SSD
Đặt mua ngay

REL-01

300.000/tháng
Multiple Website
100 Email
20 MySQL
Không giới hạn truy cập
5.000 MB SSD
Đặt mua ngay

REL-02

400.000/tháng
Multiple Website
100 Email
30 MySQL
Không giới hạn truy cập
8.000 MB SSD
Đặt mua ngay

REL-03

500.000/tháng
Multiple Website
100 Email
40 MySQL
Không giới hạn truy cập
12.000 MB SSD
Đặt mua ngay

REL-04

600.000/tháng
Multiple Website
100 Email
50 MySQL
Không giới hạn băng thông
15.000 MB SSD
Đặt mua ngay

REL-05

700.000/tháng
Multiple Website
220 Email
60 MySQL
Không giới hạn truy cập
20.000 MB SSD
Đặt mua ngay

REL-06

1.000.000/tháng
Multiple Website
Unlimited
Unlimited
Không giới hạn truy cập
50.000 MB SSD
Đặt mua ngay

VPS-512GB

200.000/tháng
Multiple Website
01 IP
512 GB RAM
01 CORE
15 GB SSD
Đặt mua ngay

VPS-01GB

400.000/tháng
Multiple Website
01 IP
01 GB RAM
01 CORE
30GB SSD
Đặt mua ngay

VPS-02GB

600.000/tháng
Multiple Website
01 IP
02 GB RAM
02 CORE
50GB SSD
Đặt mua ngay

VPS-03GB

800.000/tháng
Multiple Website
01 IP
03 GB RAM
03 CORE
70GB SSD
Đặt mua ngay

VPS-04GB

1.000.000/tháng
Multiple Website
01 IP
04 GB RAM
03 CORE
90GB SSD
Đặt mua ngay

VPS-06GB

1.400.000/tháng
Multiple Website
01 IP
06 GB RAM
06 CORE
110GB SSD
Đặt mua ngay

Máy chủ ảo doanh nghiệp - Ổn định - An toàn - Tốc độ cao

VPS-08GB

2.200.000/tháng
Multiple Website
01 IP
08 GB RAM
04 CORE
120GB SSD
Đặt mua ngay

VPS-10GB

2.400.000/tháng
Multiple Website
01 IP
10 GB RAM
06 CORE
150GB SSD
Đặt mua ngay

VPS-16GB

3.200.000/tháng
Multiple Website
01 IP
16 GB RAM
08 CORE
200GB SSD
Đặt mua ngay